Kazne za prekršitelje

  • Kaznom od 2000 do 15000 kuna kaznit će se ribič ako lovi u vrijeme lovostaja, ako lovi ribe manje veličine od propisanih, ako lovi na poplavljenom području prije povlačenja vode u korito.
  •  
  • Kazna od 2000 do 10000 kuna propisana je za lov bez dozvole, prodaju ulova, lov prekobrojnim priborom, sprečavanje ribočuvara u obavljanju nadzora.
  •  
  • Kazna od 1000 do 6000 kuna propisana je za nedostavljanje u društvo (udrugu) do konca veljače tekuće godine podatke o količini i vrsti ulova na propisanom obrascu za prethodnu kalendarsku godinu.